Privacy verklaring

Vastleggen en verwerking van gegevens

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Flexible Web Solutions v.o.f. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Flexible Web Solutions v.o.f..

Naast de gegevens die u zelf verstrekt kan Flexible Web Solutions v.o.f. uw IP-adres vastleggen om uw bestelling te verwerken. 

Flexible Web Solutions v.o.f. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Flexible Web Solutions v.o.f. - indien u daarop prijs stelt.  

Beveiliging van gegevens

Flexible Web Solutions v.o.f. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

Wijzigingen

Flexible Web Solutions v.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage van gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Flexible Web Solutions v.o.f.
Saffierborch 20
5241 LN Rosmalen